سرویس ها

○ طراحی سایت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
54 👤 فالوور فیک اینستاگرام | رایگان توضیحات 0  تومان 10/10 فعال
1 طراحی سایت مشابه sscpanel / فول امکانات توضیحات 1,000,000  تومان 1000/1000 فعال
● فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
55 🔮 فالوور فیک ویژه فوق ارزان | 2,500 تومان توضیحات 2,550  تومان 1000/10 فعال
53 🌍 - فالوور میکس بین المللی | 7,500 تومان توضیحات 7,500  تومان 50000/100 فعال
58 🥈فالوور میکس 150 کا در روز ریزش کم | 8,500 تومان | استارت آنی توضیحات 8,500  تومان 1000000/1000 فعال
56 🥇فالوور میکس 300 کا در روز بدون ریزش | 8,950 تومان | استارت آنی توضیحات 10,500  تومان 300000/100 فعال
57 👩فالوور میکس خانم ریزش بسیار کم | 10,500 تومان | استارت آنی توضیحات 10,500  تومان 200000/50 فعال
68 🥇فالوور میکس ریزش صفر سرعت 300 کا| استارت آنی | 60 روز گارانتی | 10,500 تومان توضیحات 10,500  تومان 500000/50 فعال
69 💌 - لایک پاپ آپ ایرانی [ واقعی - اکسپلور ]| استارت آنی | 19,500 تومان توضیحات 19,500  تومان 10000/100 فعال
● لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
71 💚 لایک میکس اختصاصی | 890 تک تومان توضیحات 890  تومان 50000/50 فعال
60 ❤‍🔥 لایک میکس بدون ریزش فوق ارزان | 1,050 تک تومان توضیحات 1,050  تومان 50000/10 فعال
82 💌 - لایک پاپ آپ ایرانی [ واقعی - اکسپلور ] | 19,500 تومان | استارت آنی توضیحات 19,500  تومان 10000/100 فعال
● بازدید اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
74 📺 بازدید پست [ 10-50 کا در روز ] | 600 تک تومان توضیحات 600  تومان 10000000/500 فعال
75 📺 بازدید پست [ 30-80 کا در روز ] | 680 تک تومان توضیحات 680  تومان 10000000/100 فعال
78 👁بازدید Video + IGTV + Reels[برای اکسپلور ] 5,200 تومان توضیحات 5,200  تومان 100000000/500 فعال
● استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
70 🔭 - بازدید همه استوری ها ارزان | 245 تک تومان توضیحات 245  تومان 1000/200 فعال
67 🔭 - بازدید همه استوری ها ارزان | 280 تک تومان توضیحات 280  تومان 1000/200 فعال
17 ⚡️ - بازدید استوری آنی [30 کا در ساعت] توضیحات 708  تومان 1000000/10 فعال
18 ⚡️ - بازدید استوری آنی [50 کا در ساعت] توضیحات 1,416  تومان 500000/10 فعال
19  ⚡️ - بازدید + لایک استوری [سرعت 5کا در ساعت] توضیحات 9,322  تومان 100000/100 فعال
● ذخیره پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
61 💾 ذخیره پست فوق ارزان | 200 تک تومان توضیحات 200  تومان 10000/50 فعال
81 💾 ذخیره پست اینستاگرام واقعی | 850 تک تومان | استارت آنی توضیحات 850  تومان 5000/250 فعال
● سایراینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
80 👁 - بازدید پروفایل از طریق پست | 1,250 تک تومان | استارت آنی توضیحات 1,250  تومان 500000/10 فعال
79 📤 شیر پست | 5,800 تومان | استارت آنی توضیحات 5,800  تومان 5000000/100 فعال
73 کامنت دلخواه اینستاگرام | 19,500 تومان - 19,500  تومان 5000/10 فعال
○ ممبر کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
28 ○ ممبر اجباری پلاس توضیحات 8,850  تومان 50000/1000 فعال
● ممبر گروه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
84 ♨️🔶 ممبر ایرانی واقعی گروه عمومی و خصوصی تلگرام | 6500 تومان توضیحات 6,500  تومان 20000/1000 فعال
85 💟💠💟 ممبر  واقعی گروه عمومی و خصوصی - ظرفیت 100 کا | 8،000 تومان توضیحات 8,000  تومان 100000/1000 فعال
86 ✴️ ممبر واقعی کانال و گروه عمومی تلگرام⛔مخصوص گروه های زیر 20 کا 🔰پرسرعت | 8،500 تومان توضیحات 8,500  تومان 20000/1000 فعال
87 ✴️☑️🔶🔶 ممبر چت کن گروه عمومی و 🔵خصوصی تلگرام 🔰پرسرعت | 8900 تومان توضیحات 8,900  تومان 80000/1000 فعال
88 💟💠💟 ممبر فول آنلاین گروه عمومی 🔰 چت کن- برای گروه های زیر 100 کا | 16،900 تومان توضیحات 16,900  تومان 80000/1000 فعال
42 💭 - ممبر گروه به گروه ایرانی✅ توضیحات 38,500  تومان 10000/1000 فعال
● بازدید تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
43 - بازدید تک پست | استارت آنی توضیحات 177  تومان 100000/300 فعال
62 💎 - بازدید تک پست | 210 تک تومان | استارت آنی توضیحات 210  تومان 15000/300 فعال
44 بازدید 5 پست | استارت آنی توضیحات 920  تومان 100000/300 فعال
63 💎 - بازدید 5 پست | 995 تک تومان | استارت آنی توضیحات 995  تومان 15000/300 فعال
45 بازدید 10 پست | استارت آنی توضیحات 1,829  تومان 100000/300 فعال
64 💎 - بازدید 10 پست | 1,920 تومان | استارت آنی توضیحات 1,920  تومان 15000/300 فعال
47 بازدید 20 پست | استارت آنی توضیحات 3,481  تومان 80000/500 فعال
65 💎 - بازدید 50 پست | 6,990 تومان | استارت آنی توضیحات 6,990  تومان 50000/500 فعال
48 بازدید 50 پست | استارت آنی توضیحات 7,080  تومان 50000/500 فعال
66 💎 - بازدید 100 پست | 9,350 تومان | استارت آنی توضیحات 9,350  تومان 15000/500 فعال
49 بازدید100 پست | استارت آنی توضیحات 9,912  تومان 15000/500 فعال
● ری اکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
83 ➕ری اکشن میکس مثبت + بازدید | 2,500 تومان توضیحات 2,500  تومان 1000000/20 فعال
○ خدمات آپارات
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
○ $ UC پابجی
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.